buy metformin online

A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. partnerként vesz részt a FIRECE CE1131 INTERREG CENTRAL EUROPE projektben. A projekt fő célja, hogy növelje a regionális kapacitásokat az energiatervek kezelésére, különös tekintettel a helyi erőforrásokra, amelyek az ipari szektor, azon belül a KKV-k számára segítik elő a megújuló energiaforrásokba történő beruházásokat.

A FIRECE fókuszában két mintaprojekt áll, az első innovatív pénzügyi eszközök kidolgozását tűzte ki célul, a második KKV-k által megvalósított lezárt vagy jelenleg futó energiahatékonysági beruházásának monitorozásával, illetve igény esetén új pályázatok megírásával foglalkozott.

Miért lenne szükséges egy innovatív pénzügyi eszköz létrehozása?

Magyarországon a KKV-k száma eléri a 718.000 vállalkozást, amely mutatja a lehetséges energiamegtakarítás mértékét ezen a területen. A cégek többsége azonban mikro- vagy kisvállalkozás, amelyek nagyon érzékenyen reagálnak a makrogazdasági változásokra és rendkívül sérülékenyek. Az elkészült tanulmány célja az volt, hogy feltérképezze a KKV-k igényeit és a velük szemben felmerülő kihívásokat az energiahatékonyság területén.

A FIRECE projekt 2020. szeptemberben zárul, emiatt ennek a hónapnak a fókuszában a disszeminációs tevékenységek álltak. A DDRIÜ Nonprofit Kft. négy rendezvényt szervezett az eredmények minél szélesebb körben való bemutatása érdekében, kettőt online felületen, kettőt személyes találkozó keretében. A négy rendezvényen összesen 43 fő vett részt.

kép 2

A projekt az Interreg Central Europe Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társ-finanszírozásában valósul meg.

Tartalmak keresése:

 

 

 


nvtelen