buy metformin online
 


Kabok Ibolya foto

Kabók Ibolya


ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kabók Ibolya
egyéni vállalkozó
7624 Pécs, Zsolt u. 3.
Email-cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: + 36 30 390 42 43

 FŐ PROFIL
Marketing stratégiai tanácsadás

Kiváló termékkínálat hosszútávon. A fenntartható, sikeres piaci jelenlétéhez elengedhetetlen a jól átgondolt marketing stratégia megalkotása, következetes kivitelezése és folyamatos kontrollja.

Ügyfeleimmel történő együttgondolkodásra épülő tanácsadási tevékenységem lehetőséget biztosít az összefüggések közös feltárására, amely biztos alapot szolgáltat a megalapozott stratégia kidolgozásához. Konkrét javaslatot teszek a taktikai lépésekre, résztveszek azok megvalósításában, a piacrajutás és piacbővítés elősegítésében külföldön és belföldön egyaránt, előmozdítva ezzel a vállalat növekedését.

TEVÉKENYSÉGEK

 • marketing stratégiai tanácsadás
 • új piacok feltárása, piacbővítés elősegítése belföldön és külföldön
 • márkanévépítés
 • vállalati arculat kialakítása
 • rendezvényszervezés
 • új termék bevezetése
 • reklám, reklámkampány kivitelezése
 • külkereskedelem

PROFILE IN ENGLISHMarketing strategic advisor

A long-term maintainable, successful market presence of an excellent product supply requires a well-considered marketing strategy, a consistent realization, and a continuous control.

My advisory activity based on thinking together with my customers assures potential for the mutual exploration of relationships providing a stable base for the elaboration of a consolidated strategy.

I offer a concrete proposal for tactical steps, participate in realization of them, in the promotion of market expansion in Hungary and in foreign countries as well, promoting the growth of the company with this activity.

ACTIVITIES

 • marketing strategic advisor
 • finding new markets, promotion of market expansion in Hungary and in foreign countries
 • trademark building
 • shaping of company face
 • program organization
 • introduction of new product
 • advertisements, advertising campaigns
 • foreign trade

 

 
 
 

 

 

 


nvtelen