buy metformin online

Nemzeti Civil Alapprogram
2011.

Tevékenységünk célja olyan képzést biztosítani, amely ennyire rövid idő alatt intenzív, kurrens és használható tudást ad át a kulturális menedzsment területén. Tapasztalt szakembereket kérünk fókuszált blokkok megtartására, elvárva, hogy gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal fűszerezzék mondanivalójukat. A képzések célcsoportja a Dél-Dunántúli Régió kulturális ágazatának civil képviselői lennének. Ezen réteg igényeit a Kulturális Innovációs Kompetencia Központ 2006-2007. évi igényfelmérése közvetíti, mi szerint a kulturális szféra civil szervezetei gyengék a projektmenedzsment és együttműködés terén.

Mivel a pályázatírási, projektmenedzsment- és marketingkészségek gyakran még a civil szférában dolgozók számára sem ismertek, szükségesnek tartjuk az alapfogalmak tisztázását, valamint, hogy a tréning célcsoportjainak ismereteit egy szintre hozzuk, hogy a későbbiekben alkalmas befogadóvá váljanak ilyen jellegű gyakorlati feladatok megoldására.

Egyesületünk a 2010-2012 években több nemzetközi projektekben vesz részt, melyek révén - Eu-s partnereinkkel folytatott tudástranszfer során (MitOst Egyesület Berlin, Lipcse, Lengyelország, Genova, Ljubljana) nemzetközi jó megoldásokat tudunk közvetíteni a képzésen résztvevők felé. A Pécs2010- Európa Kulturális Fővárosa program során a kulturális ágazat előtérbe került, és 2010-et követő években is ez a terület élvez prioritást. E mellett viszont továbbra is hiányoznak azok a tudáselemek, melyek segítségével a jövőben a kulturális ágazat továbbra is profitálhatna a jelen meglévő hazai és nemzetközi láthatóságból.

A tematika a projektmenedzsment elméleti kereteinek felvázolásával indít („Projektmenedzsment a kulturális civil szervezeteknél" c. kurzus, 1-2. nap), de már itt megjelenik a képzés gyakorlatorientált szemlélete, mert egy sikeres kulturális projekt lesz a képzés középpontjában. Mivel a hallgatók elméleti képzése nélkül nem érhető el aktivitásuk növelése a kulturális projektmenedzsment területen, ezért ezen tréning célja alapozó jellegű ismeretközvetítés és látókörbővítés lesz mind a hatékony pályázatírási, illetve a marketingkommunikációért.

A 3-4. napra tervezett „Pályázatírás" című kurzuson az intézményi keretrendszer ismertetése után az e témát átszövő jogi oldalt mutatja be, bemutatja a pályázatírás folyamatát, illetve olyan pályázati lehetőségekről ad tájékoztatást, melyek a képzés résztvevőinek érdeklődését felkelthetik ( az ÚMFT Dél-Dunántúlra vonatkoztatott pályázati lehetőségei).

A képzés során három sikeres kulturális menedzser segítségével vizsgáljuk meg a kulturális marketing területén jelentkező, valamint a kulturális lobbival kapcsolatos menedzsment-feladatokat („Marketing a hatékony kommunikációért", 5-6. nap). A képzést a Pécs2010-programhoz köthető, együttműködéseket jelentő kapcsolódási pontok felvázolása zárja a nyertes pécsi pályázat két fő koordinátora tolmácsolásában.

áll.

A képzés időbeli ütemezése

Módszerek:

Mindhárom kifejlesztett képzés anyaga 2011. év májusára akkreditációt szerez. Felépítésük: 70% elméleti, 30 % gyakorlati képzés, esettanulmányok felhasználásával.

Innovatív elemek:

• Jól működő civil szervezeteknél eltölthető gyakorlat lehetőség

• Weboldalról letölthető tananyag (www.kikk.hu)

• E-learning lehetőség

Tervezett létszám:

A jelentkezések a beérkezés sorrendjében kerülnek feldolgozásra és regisztrációt követően válnak érvényessé. Maximális csoportlétszám 30 fő.

Referenciák:

Az oktatói gárda az adott területen elismert és hozzáértő, a Pécsi Tudományegyetemen végzett trénerekből és szakértőkből áll. Piacsek László Zoltán, felnőttoktatási szakértő Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrásfejlesztési Karán végzett. 2007 óta képzési vezető, valamint vizsgabizottsági tagi feladatokat lát el OKJ-s záróvizsgákon. Dr. Jarjabka Ákos jogi szakokleveles közgazda, oktatásszervezési megbízott, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar egyetemi docense. További oktatók: dr. Lóránd Balázs PTE-KTK, dr. Weiner János PTE-KTK.

Várható eredmények:

A sikeres vizsga eredményeként képzésünkről várhatóan 30 , az adott feladatokhoz megfelelő felkészültségi szintű kompetens civil szakember kerül ki, kik által hozzáadott szemlélet és gyakorlati ismeretek komoly erőforrást jelentenek későbbi projektjeik eredményességében. A kurzusokat aktívan látogatók szakmai munkájáról haladási napló készül, sikeres vizsgát tevők tanúsítványban részesülnek

Friss hírek

2019/04/08, 13:45
A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani...
2019/04/08, 13:44
A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani...
2019/03/06, 13:17
Dolgozol, de még sincs munkahelyed? Itt bérelhetsz munkaállomást! A...
2019/01/29, 14:29
Erősítsük az együttműködést Közép- Európában, ez...
2019/01/29, 14:29
Municipalities are for keeping or increasing the quality of life, retain the young and serve the local...

 

 

 


nvtelen